Oppsøkende arbeid

Vi kommer gjerne på skipsbesøk, bedriftsbesøk og andre besøk.

Skipsbesøk
Sjømannskirken i Rotterdam er den av kirkene som besøker flest skip. Vi sender våre medarbeidere ut på Europas største havn, på vei til lange gode samtaler med norske sjøfolk. Er du på båt er det bare å ta kontakt hvis du ikke hører eller ser noe til oss, vårt mål er å møte alle norske sjømenn som kommer til havna i Rotterdam!

Bedriftsbesøk
Vi ønsker å besøke bebrifter i Rotterdam og omegn der det er nordmenn ansatt. Dersom du ønsker besøk, ta kontakt med oss. Vi synes det er hyggelig å treffe folk på deres egen arena.

Hjemmebesøk
Vi ønsker å besøke nordmenn som ikke kan komme seg til kirken. Dette vil i hovedsak gjelde eldre og syke. Ønsker du å hjelpe oss som frivillig besøksperson? Ta kontakt med oss på kirken.

Sykebesøk
Vi ønsker å besøke de som blir innlagt på sykehus i Nederland. Gi oss beskjed dersom du vet om personer som kommer på sykehus.  

Fengselbesøk
Vi besøker nordmenn som sitter i fengsel i Nederland. Høsten 2015 ble det inngått avtale mellom Norge og Nederland om leie av soningsplasser i Norgerhaven (Veenhuizen). På oppdrag fra kriminalomsorgen, besøker vi ukentlig de norske innsatte i Norgerhaven. Ta kontakt dersom du har informasjon om nordmenn som sitter i andre fengsel her i Nederland, så kan også de få besøk.

Sjømannskirken er også en beredskapsorganisasjon som i samarbeid med den norske ambassade bistår ved kriser og ulykker. Kirkens nødtelefon 0681775756 er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Les mer om Sjømannskirkens kriseberedskap her.

Her kan du lese om Sjømannskirkens nødnummer-app.

Del