Vellykket hjertevarmeaksjon i San Francisco

Onsdag 15. og torsdag 16. markerte vi hjertvarmeaksjonen i sjømannskirka i San Francisco. I underkant av hundre vaffelhjerter ble delt ut og mange smil var å se.

Det er ikke lett å finne steder med store ansamlinger nordmenn iSan Francisco. De norske som holder til her er spredt over et stortområde rundt hele Bay Area. Imidlertid er det mange nordmenn ogfolk med norske aner som finner veien til kirken. Derfor flyttet vivaffeljernet inn i leseværelset på aksjonsdagen og iførte oss deoransje t-skjortene. Leseværelset var godt besøkt, og mange fikkhøre om aksjonen og fikk med seg litt ekstra reklame for kirkenvår.

Dagen etter var det tid for å komme seg ut av hovedbasen, ogprest og daglig leder Hans-Jørgen Svartvasmo og musikalsk lederHåkon Sødal tok med seg vaffeljernene og litt norsk musikk til TheNorwegian Club. Klubben samler mange nordmenn i området. Herfortsatte suksessen fra dagen før, med duftende vafler, "jeg er enseiler på livets hav", Edvard Griegs variasjoner over hallingen"Har du sett kjerringa mi" og til slutt fellessang "Blandt allelande". Vi håper med dette å ha rekruttert noen nye venner avSjømannskirken generelt og sjømannskirken i San Franciscospesielt.

Del