Familiegudstjeneste med utdeling av 4 og 6 års bok

Søndag 26. Mars kl 11.00
Les om bøkene her og ta kontakt dersom ditt barn ønsker seg en slik bok

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2017-03-26 11:00",  "endDate": "2017-03-26 12:00"}

Om 4 års boken

Min Kirkebok 4 har gullrygg og er en påkostet gavebok som kirken med stolthet kan gi bort. Bokens kvalitet skal speile bokens budskap. Når boken står i bokhyllen vil den være lett å finne. Den skal minne barnet på Gud, Jesus og kirken.

Boken har ikke én fortelling. Den har mange små fortellinger, og er laget som en glad hverdagsbok med stor variasjon. Barnet skal få lyst til å bla i boken hjemme, og menigheten skal ha mye å øse av når de lager samlinger for barna. Boken kan leses forfra og bakfra, og en kan stoppe ved det som passer. Det er fortellingene om Bo og Nora og tegnerens lette strek som gir boken det humoristiske innslaget.

De skjønnlitterære hverdagsfortellingene om Bo og Nora og de små humoristiske tegningene åpner dørene videre inn til bibelfortellinger, kunstbilder, liturgier, bønner, salmer og sanger. Fortellingene fra hverdagen skaper også gjenkjennelse, og de vil kunne bidra til å åpne opp for gode samtaler. Bo og Nora er begge i førskolealder. Nora er litt eldre og er snart skoleklar.

Bibeltekstene peker på Jesus som Gud og menneske, og Jesu liv og virke. Bare Skapelsefortellingen er med fra Det gamle testamentet. Fortellingen har en poesi og en rytme som fascinerer. Den rommer det store og det lille, og setter barnet i en sammenheng med Gud, de andre og skaperverket.

Temaet dåp har fått en skjønnlitterær form. Det er Bo og Nora som leker dåp. Gjennom leken synliggjør de hvordan dåpen foregår. For noen vil dåpen skape gjenkjennelse, for andre vil den vekke nysgjerrighet. Fortellingen vil gi 4-åringen et positivt møte med dåpen. Bakerst i boken vil foreldre og barn møte utdrag fra dåpsliturgien i høymessen.

6 års boka er en fortsettelse på bibelfortellingene fra 4 års boka, og tar for seg blant annet påsken.