For studenter og au-pairer

San Francisco er en by med omfattende studietilbud og stor tiltrekning på ungdom og unge voksne.

Sjømannskirken er et møtested for mange au-pairer, studenter og unge arbeidstakere i området. Her kan en treffe andre unge skandinaver og få en smak av hjemlandet i en utfordrende hverdag langt hjemmefra.

Student- og au pair-middag
Første torsdag i måneden (unntatt juni og juli og august) har vi student- og au-pairmiddag på sjømannskirken. Dette er et sted der studenter, au-pairer og unge voksne treffes og knytter kontakt på tvers av studiesteder og jobbsteder.

Middagen begynner kl. 19.00 og koster $5 for mat og drikke. Det står vanligvis tradisjonell norsk mat på menyen, og vi har selvsagt god dessert! Oppmøtet ligger mellom 15 og 80 personer. Kvelden varer til 21.30, og rommer også en lett andakt, quiz og mulighet til å gå ned i kirkerommet for å tenne lys og ha en stille stund.

Man kan også be om en privat samtale med presten, den svenske diakonen eller andre ansatte på kirken dersom en har behov for det.

Det er påmelding til studentmiddagene, og det enkleste er hvis du "liker" vår side på Facebook og følger med når arrangementene blir lagt ut der, og melder deg på direkte på Facebook-siden. Der vil du også hele tiden være oppdatert på nøyaktig tidspunkt for student- og au pair-middagene:www.facebook.com/sjomannskirkenisanfrancisco.

Om du ikke er på Facebook kan du melde deg på vårt nyhetsbrev og få informasjon om aktivitetene i sjømannskirken i San Francisco på den måten. Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev ved å klikke på brev-ikonet lenger opp til høyre på hjemmesiden vår, og skrive inn din epost-adresse.

Del