Tabitha

Tabitha er navnet på kirkens kvinneforening. Foreningen ble stiftet i 1934, og var med og arbeidet for etableringen av en sjømannskirke i San Francisco.

Tabitha (navnet er hentet fra Apg 9,36-43) er fremdeles en stor gruppe kvinner. Foreningen har som et av sine formål å samle inn midler til drift av kirken. Spesielt gjennom den årlige julebasaren samles det inn beløp som danner en ryggrad i kirkens økonomi.

Tabitha har møte den tredje torsdagen hver måned, og oppmøtet ligger stabilt på 40-50 personer. Foreningens planer står så på dagsordenen,  og presten har et ord for dagen. Etter selve møtet er det bevertning, sosialt samvær og utlodning. Hele samværet varer fra klokken 11-13, og det er alltid munter og god stemning på møtene.

Leder og kontaktperson for Tabitha er Trine Izing. Tlf 415 990 5051, e-post trineizing@hotmail.com.

Del