Vikarer i sommer

SOMMERVIKARER
To kjekke unge menn skal vikariere her på kirka i sommer.
Fra venstre Viserektor ved Nord Universitetet, og prest Sven Erik Forfang (ankommer 30. juni) og Finn Ivar Knudsen som til daglig er lærer på Grimstad Videregående (ankommer 28.juni)

Del