Bryllup

Alt du trenger å vite for å gifte deg her. Velkommen!

Hvem kan gifte seg ved Sjømannskirken?
Utgangspunktet for å bli viet i Sjømannskirken i San Francisco, er at en av ektefellene tilhører en av de skandinaviske folkekirker. Hvis ikke, må en av ektefellene være av skandinavisk herkomst og ha sjømannskirken som sin menighetskirke.

Hva må ordnes hjemme?
Presten ved Sjømannskirken i San Francisco har vigselsrett både etter lovene i California og Norge. For nordmenn eller skandinaver bosatt i Norge/Skandinavia eller med midlertidig opphold i utlandet, må det foretas prøving etter hjemlandets lover for å se om det er noe til hinder for ekteskapet. Denne prøvingen skal - så langt det er mulig - foretas i hjemlandet ved å oppsøke Folkeregisteret på hjemstedet. De klarerte papirene (vigselsdokumentet) må så sendes sjømannspresten i San Francisco, som må ha papirene senest en uke før vielsen. Dokumentet kan mailes til sanfrancisco@sjomannskirken.no. Ta med originalpapirene til vigselssamtalen.

Hva må ordnes i USA?
For å bli viet i Sjømannskirken må brudeparet også oppfylle de betingelser som lovene i California krever. Det betyr at brudefolkene før vielsen må ha skaffet seg Marriage License (regular license). Dette kan ordnes på denne adressen på San Franciscos rådhus (City Hall):

Asessor-Recorder's Office, City Hall
Room 168, 1 Dr. Carlton B. Goodlet Place
San Francisco, CA 94102-4698
Telefon 415-554-4176
Åpent 08.00-15.00

Det er vanskelig å nå fram på telefon for å gjøre avtale. Det beste er å bestille time på internett www.sfgov.org velg link for "Online Services" så til "Payment services", og så til "Marriage License Appointment". Her kan en også betale på forhånd. Dere kan også møte fram på kontoret og ordne alt der og da, men det kan være lange køer og det hele kan ta tid, også å få utstedt papirene. Brudefolkene må oppgi navn, fødested, fødselsdato, foreldrenes navn og bostedsadresse. Hvis noen har vært gift før, må dere vite nøyaktig dato for skilsmissebevillingen. Opplysningene gis under edsavleggelse. Pass er tilstrekkelig som legitimasjon. Pris for Marriage License ligger på litt over $100.

Vigselssamtale og -tider
For å bli kjent med brudeparet og for å gjennomgå vigselsritualet, har presten en samtale med ektefellene en av dagene før vielsen finner sted. Samtalen dreier seg også om praktiske spørsmål i forbindelse med vielsen, som f. eks. musikk, salmer, stolplassering, blomster, øving etc. Selve vielsen tar ca. 30 minutter. Dag for vigsel avtales med prest, og kan foretas de fleste dager unntatt mandag, da er kirken stengt.

Seremonien
Innholdet i selve seremonien følger ritualet for vigsel i Den norske Kirke, og sammen med prest og evt organist blir dere enig om salmer og musikk for øvrig. Her finner dere link til en side der dere kan se nærmere på ritualet, slik at dere kan gjøre dere kjent med det på forhånd. Ressursside.

Andre forhold
Fotografer
Tania Søderman (norsk), tlf 415-307-4410, tania@taniasoderman.com,www.taniasoderman.com , www.norwegianweddings.com.

Accents Photography, Gary og Lene Trignani, tlf 415-884-9333, e-post (skriv gjerne på norsk): Gary@accentsphoto.com , www.accentsphoto.com

Stefanie Herzer, tlf 415-819-7694, www.poweredbypassion.com .

Johanna Claesson (svensk, bor nært kirken), tlf 415 490 6636 , www.pieceofheartphoto.comemail: joleme@pieceofheartphoto.com

Blomster
Blomster kan bestilles på nettet: www.showcaseflowers.com
Eller på The Bud Stop, 2200 Union St, www.thebudstop.com.

Frisør
Alba Hair Design, 2252 Van Ness Ave, tlf 415-775-4972.

Bryllupsklær
For kvinner: Bridal Image, 586 6th St Tlf 415-861-4696.
For menn: Selix Formal Wear, 123 Kearny Street, tlf 415-362-1133.

Velkommen til vielse i San Francisco! Hvis noe skulle være uklart, ta kontakt for ytterligere informasjon: sanfrancisco@sjomannskirken.no

Lenkeråte er en kontinuerlig utfordring. Skulle du oppdage at noen av våre lenker ikke fungerer, eller at firmaer er flyttet eller nedlagt, er vi glade for tips om det også - på vår e-postadresse: sanfrancisco@sjomannskirken.no.

Del