Dåp

Velkommen til dåp ved Sjømannskirken i San Francisco!

Dåp skjer normalt ved en av de oppsatte gudstjenestene.

Dåp i ordinær gudstjeneste er gratis.

Ønsker du å gjøre avtale om dåp? Kontakt oss på e-post: gme@sjomannskirken.no eller telefon: 415 4976968.

Del