Konfirmasjon

Å ha konfirmasjon i Sjømannskirken i San Francisco er en flott opplevelse.

Velkommen som konfirmant ved sjømannskirken i San Francisco!

Mange av våre konfirmanter bor langt fra kirken. Derfor har vi valgt å la vårt konfirmantopplegg være en kombinasjon av sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg og noen samlinger ved kirken her i San Francisco knyttet til søndagsgudstjenester.

Undervisning og nettleksjoner foregår på norsk, og det er en forutsetning at konfirmanten behersker norsk både muntlig og skriftlig.

Det er altså en forutsetning at alle konfirmanter også følger nettkonfirmantopplegget.

For å lese mer om dette og for å melde deg på: https://nettkonfirmant.no/

For ytterligere opplysninger om konfirmasjon i San Francisco, ta kontakt med sjømannspresten på e-post: sanfrancisco@sjomannskirken.no- eller ring kirken på tlf: 415 597 6968.

Del