Frivillighet

En bærebjelke i Sjømannskirken.

Sjømannskirken er helt avhengig av frivillig hjelp for å kunne gjøre en god jobb for nordmenn som oppholder seg i Singapore.

Mange opplever det også meningsfullt å kunne engasjere seg på fritiden, gjøre en jobb sammen med andre og få nye venner. Vi trenger både de som kan binde seg til faste dager og de som bare har mulighet til å være med en gang i blant. 

Kunne DU tenke deg å bidra som frivillig på Sjømannskirken? Da kan du ta kontakt med oss som jobber på kirken eller sende en e-post til singapore@sjomannskirken.no

Del