Næringsliv

Et godt samarbeid med næringslivet er fundamentalt viktig for Sjømannskirken.

<
>

Sjømannskirken i Singapore har et nært og godt samarbeid med næringslivet. Det er flere årsaker til at vi er helt avhengige av dette. Majoriteten av brukerne våre er næringslivsansatte og medreisende familier. Drift og vedlikehold av stasjonen vår er 100% lokalt finansiert. Samarbeidspartnere i næringslivet er derfor helt avgjørende for å kunne opprettholde tilbudet og være et gratis sosialt, kulturelt og kirkelig møtested for skandinaver i Singapore. For bedrifter, ansatte, familie, studenter og tilreisende er trivsel og trygghet noe av det viktigste vi kan gi tilbake.

Se presentasjon av sponsorprogrammet vårt her

Ønsker din bedrift å være med som sponsor? Vennligst ta kontakt med:

Erik Wessman (Informasjonsanvarlig): ewe@sjomannskirken.no/ 9674 8234 eller
Kristian Engelstad Kvalem (sjømannsprest og daglig leder): kek@sjomannskirken.no / tlf. 9816 0116
See English text below

En stor takk tilselskapene som sponser Sjømannskirken i Singapore!

CORPORATE SPONSORSHIP
The Norwegian Seamen´s Mission and Swedish Church have a very good relationship with Scandianvian companies in Singapore. This means a lot for us, especially since we´re dependent on local funding. Corporate sponsorship relations are crucial for keeping up our full-scale work of activities, events, emergency preparedness, crisis management and being a free meeting place for both Norwegians, Swedes and locals in Singapore.  

See a presentation of our organization and sponsorship program here

To all our sponsors: THANK YOU SO MUCH FOR YOUR GREAT SUPPORT! 

Are your company interested in considering a sponsorship? Please contact:
Erik Wessman (Communication Manager): ewe@sjomannskirken.no/ 9674 8234 or
Kristian Engelstad Kvalem (General Manager/Priest): kek@sjomannskirken.no/ 9816 0116

Del