Unngå familiekrise i utlandet

Gjennom vår frivillige medarbeider Marianne Løkling tilbyr Sjømannskirken i Singapore samtaler til familier som ønsker å snakke om hvordan utenlandsoppholdet påvirker familien.

Marianne har arbeidet som par- og familieterapeut i 7 år i London og i Stavanger både i privat praksis og i det offentlige. Privat praksis ble startet opp med tanke på å gi et tilbud til engelsktalende expats i Stavanger. Hun har flere ganger selv flyttet utenlands og er opptatt av problemstillinger i par- og familierelasjoner som kommer i kjølevannet av utenlandsopphold. Her i Singapore vil en typisk hverdag være annerledes med en annen arbeidsfordeling enn den er hjemme, noe mange kan oppleve som utfordrende.

Marianne skriver selv: ”Det kan være mange grunner til at man bør søke hjelp til parforholdet. Noen søker hjelp for å være i forkant av at problemer oppstår, andre trenger hjelp til å takle store kriser og kommunikasjonsvansker. Felles for de fleste jeg har møtt, som søker hjelp til parforholdet, er at de opplever at det er en stor lettelse å få snakket ut om problemene med en nøytral 3.person tilstede. Ofte er det ikke så mye som skal til, små endringer – store forandringer.”

Kan det tenkes at parforholdet kan komme styrket ut av utfordringer? Marianne har erfart at dette er fullt mulig, dersom man med litt veiledning underveis kan klare å snakke ut om det som er vanskelig.

Marianne er normalt tilgjengelig på Sjømannskirka onsdag formiddag kl. 10:00-15:00. Tilbudet er gratis.

Hvis du er interessert, send en mail til Marianne, så kan dere bli enige om veien videre.

Del