Karnevalsaktiviteter for barna

Sett av en time før gudstjenesten til morsomme aktiviteter for barna. 

Opplegget passer nok aller best for barn over 3 år, men i følge med voksne blir det nok moro uansett. 

Ingen utkledningstrang, men det er jo morsomst! Kirken har også litt utkledningstøy til låns - for både ganske små og helt store barn.

Vi serverer fastelavnboller til alle som kommer.