Våre aktiviteter

Type:

Gudstjeneste

Gudstjeneste søndager klokken 17.00.

Søndagsskole

Søndagsgrill

Grillbuffet til alle!

Koriallverden

Bli med i kor! Koriallverden øver mandager klokken 20.00.

Morgenmesse

Tirsdager klokken 9.00.

Tirsdagsforum

Hjertelig velkommen til Tirsdagsforum utvalgte tirsdager klokken 10.00 – 12.00.

Superonsdag

Onsdag er den store superdagen for alle barn fra 0 år og oppover!

Torsdagslunsj

Lunsj og møteplass torsdager klokken 12.00.

Lørdagsgrøt

Velkommen til grøtfest lørdager klokken 12.

Basargruppe

Torsdager klokken 10.00.

Studentmiddag

Solid middag for sultne studenter.

O'mamaCare

Vi på kirka ønsker å gi dere en liten oase midt i hverdagen.