Våre aktiviteter

Type: 12 50 0

Gudstjeneste

Gudstjeneste søndager klokken 17.00.

Søndagsskole

Søndagsgrill

Grillbuffet til alle!

Koriallverden

Bli med i kor! Koriallverden øver mandager klokken 20.00.

Morgenmesse

Torsdager klokken 9:00.

Tirsdagsforum

Hjertelig velkommen til Tirsdagsforum utvalgte tirsdager klokken 10:00 – 12:00.

Superonsdag

Onsdag er den store superdagen for alle barn fra 0 år og oppover!

Torsdagslunsj

Lunsj og møteplass torsdager klokken 12.00.

Lørdagsgrøt

Velkommen til grøtfest lørdager klokken 12:00-16:00

Basargruppe

Torsdager klokken 10:00.

Studentmiddag

Solid middag for sultne studenter.

O'mamaCare

Vi på kirka ønsker å gi dere en liten oase midt i hverdagen.

Del