Gudstjeneste

Gudstjeneste søndager klokken 17.00.

Gudstjenesten i Sjømannskirken er et viktig samlingssted for både fastboende og besøkende i Singapore. 

Annenhver søndag kl. 17:00 er det gudstjeneste i kirkerommet.

Med mindre det er helt spesielle grunner til å la være er det Sprell Levende Søndagsskolefor barna hver gang det er gudstjeneste.

Torsdager kl. 09:00 er det morgenmesse i kapellet. Dette er en kortvarig nattverdsgudstjeneste med sang, tekstlesning og nattverd. Torsdagsmessen holdes på engelsk.

Ta gjerne kontakt med presten vår:

Kristian Engelstad Kvalem, sjømannsprest (kek@sjomannskirken.no, tlf.: 9816 0116)

Del