Gudstjeneste

Gudstjeneste søndager klokken 17.00.

Gudstjenesten i Sjømannskirken er et viktig samlingssted for både fastboende og besøkende i Singapore. 

Torsdager klokken 09.30 er det morgenmesse i kapellet. Dette er en kortvarig gudstjeneste med sang, tekstlesning og nattverd. Torsdagsmessen holdes på engelsk.

Ta gjerne kontakt med presten vår, Alexander Colstrup: Tlf: +65 9816 0116

Kirken er åpen annenhver søndag. På disse søndagene er det

Åpen kirke (fra kl. 15:00). 

Gudstjeneste med søndagsskole for alle barn (kl. 17:00)

Grillkveld (kl. 18:00)

Et godt tips er å melde deg på kirkas nyhetsbrev for å motta oppdatert informasjon om hva som skjer på kirka! 

Du kan registrere degHER.

Åpne søndager: 

25. august

8. september - presentasjon av årets konfirmanter

22. september - utdeling av 2- og 4-årsbok. Alle 2- og 4-åringer er velkommen til samling kl 15.30, der vi skal på skattejakt, spise vafler og synge. Barna får utdelt hver sin bok under gudstjenesten klokken 17.00. Barnekoret kommer og synger for oss. 

6. oktober - Gospelmesse. Kom og hør voksenkoret ++ med band synge for oss. Søndagsskole for barna. 

20. oktober

3. november

17. november - utdeling av 6 årsbok, med samling for 6-åringer før gudstjenesten. Mer info kommer! 

1. desember - julebasar

15. desember - familiesøndag med nissegrøt

24. desember - julegudstjeneste (annet tidspunkt)

Del