Samling for barn 3-5 år

Velkommen til samling for barn 3-5 år onsdager kl. 16.00-17.00!

Målet for samlingene er at barna skal få en felles referanseramme med barnehagebarn i Norge. På den måten kan tilhørighet og fellesskap komme lettere for dem den dagen de flytter hjem. Her skal vi lære norske barnehistorier, leker og sanger.

Program:


16.00: Frukt, vafler, saft og kaffe. (10 SGD)


16.15 17.00: Samling for barna v/Kiki og Iselin

Første samling etter jul er onsdag 22. januar.

Spørsmål? Ta kontakt med Kiki på kiki.eide@gmail.com

Del