Søndagsskole

På søndagsskolen ønsker vi å formidle det kristne budskap gjennom fortellinger, dramatiseringer og sang. Vi setter oss også ned med barna og har hobbyaktiviteter eller leker sammen. Vi ønsker å lage en stund for barna som de selv synes er gøy og hvor det er trygt å være.

Vi samles først i gudstjenesterommet, synger søndagsskolesangen og går sammen opp på søndagsskolerommet. Foreldre er velkommen til å bli med.

På "Sprell Levende Søndagsskole" ønsker vi å gi barna verdier for livet.

Enkelte søndager er det familiegudstjeneste. Da er det ikke egen søndagsskole, men alle barn og voksne deltar sammen på gudstjenesten. 

For spørsmål, ta kontakt på mail: singapore@sjomannskirken.no eller tlf: +65 9674 8234

På søndagsskolen har vi alltid plass til flere! Hjertelig velkommen!

Del