Dåp

Velkommen til dåp i Singapore!

Dåpen er et av kirkens store mysterier. I dåpen blir vi lagt i Guds hånd. Samtidig blir vi innlemmet i kirkens fellesskap. Slik er dåpen et møte mellom mennesket, Gud og menigheten. Gud gir, vi får og menigheten tar imot.

Det er rom for dåp i de fleste gudstjenestene vi feirer. Vi tar imot barn, ungdommer og voksne som ønsker dåp. Ta kontakt med sjømannspresten Alexander Colstrup på tlf 98 16 01 16 eller epost aco@sjomannskirken.no for å avtale tid for dåp og dåpssamtale.

Del