Sjøfolk

Vi kommer gjerne på skipsbesøk.

Sjømannskirken har betjent norske fartøy i Singapore siden 1955. Tidene endrer seg imidlertid og antallet norske sjøfolk har sunket drastisk. Vi er fortsatt en sjømanns-kirke, men begrepet rommer mer i dag. Arbeidere innen olje, offshore og andre maritime næringer er blitt en betydelig brukergruppe. I tillegg også studenter, forretningsreisende, turister og ikke minst nordmenn og norske familier som bor i Singapore for kortere eller lengre perioder.  

Båtbesøk
Vi kommer mer enn gjerne på båtbesøk hvis det passer. Alternativt kan vi ordne leveranse via skipsagent. Vi har bokkasser med bøker på både norsk og engelsk og endel magasiner. Ta gjerne kontakt på mail (singapore@sjomannskirken.no) eller telefon (+65 6775 7835) når båten nærmer seg Singapore.  

God tur og velkommen til Singapore!

Del