Hjelp og beredskap

Vi er her for deg!

Oppsøkende virksomhet/beredskap står sentralt i sjømannskirkens arbeid og omfatter blant annet:

  • Å besøke norske pasienter på sykehus
  • Hjemmebesøk ved behov
  • Bidra når kriser og ulykker oppstår
  • Tilgjengelig på nødtelefon 24 timer i døgnet (Tlf.: +46 70 555 81 38/+47 951 19 181 (Norge))
  • Yte hjelp i ulike sosialsaker
  • Tilbud om samtaler         
  • Vi har jevnlig kontakt med ambassaden, aktuelle lokale institusjoner og andre ulike samarbeidspartnere.
  • Sjømannskirken har godt innarbeidede rutiner knyttet til kriser og katastrofer som rammer nordmenn i utlandet, les mer om det HER

Her kan du lese om Sjømannskirkens NØDNUMMER-APP

Med vennlig hilsen Sjømannskirken i Stockholm

Del