Menighetsrådsvalg - gi din stemme

8. desember er det menighetsrådsvalg. Her kan du se lista over kandidater du kan velge.

Det er mulig å stemme også i uken frem mot 8.desember, i kirkens kontortid fra kl.09-17
Stemmeberettigede er personer som er registrert som medlem i Den norske kirke i Stockholm, og som senest vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret. Disse skal være bosatt i Sverige med folkebokfort adresse.

Nominasjonskomiteen har kommet med denne listen med kandidater i prioritert rekkefølge:

1

Siv

Nordrum

2

Randi

Niklasson

3

Barbro

Blehr

4

Lars Kristian

Feste

5

Helena

Pellbäck

6

Cathrine

Strømø

7

Irene

Eriksson

8

Beate

Melsnes

9

Per-Ivar

Eltvik

10

Rolv Torberg

Daviknes

11

Benjamin

Tune

12

Mari

Miltvedt

13

Henriette

Thomassen

14

Thea

Emilson

15

Ove

Karlsson

Det vil komme en presentasjon av hver kandidat på våre nettsider, og i papirutgave som kan fås på kirken.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å være med å prege kirkens arbeid ved å stemme på årets menighetsrådsvalg.

Del