Menighetsrådsvalg - gi din stemme

8. desember er det menighetsrådsvalg. Her kan du lese om kandidatene.

Det er mulig å stemme også i uken frem mot 8.desember, i kirkens kontortid fra kl.09-17
Stemmeberettigede er personer som er registrert som medlem i Den norske kirke i Stockholm, og som senest vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret. Disse skal være bosatt i Sverige med folkebokfort adresse.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å være med å prege kirkens arbeid ved å stemme på årets menighetsrådsvalg. Nominasjonskomiteen har kommet med denne listen med kandidater i prioritert rekkefølge:

NAVN

1

Siv Nordrum (61)

Jeg har permisjon fra Stortinget hvor jeg de siste årene har vært kommunikasjonssjef, nå er jeg bosatt i Stockholm, gift med den norske ambassadøren.

Jeg synes det er meningsfullt å kunne bistå presten i driften av menigheten i Sjømannskirken. Ellers har Kirkeloven en fin beskrivelse av menighetsrådets oppgaver som motiverer meg: Den skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

2

Randi Niklasson (51)

Møte med mennesker i et fellesskap som preges av varme, engasjemang og akseptanse gir meg energi og gjør meg glad. Dette møter meg på Stigberget!

Å få kunne samarbeide med stab, menighetsråd og alle frivillige for at kirken skal være et godt sted å være med plass og aktivititer for såvel ung som gammel, det er min spennende utfordring!

3

Barbro Blehr  (62)

Bodd lenge i Stockholm. Utdannet i et kulturfag, vant til å stille spørsmål og se saker fra ulike sider.

Jeg opplevde et gudstjenestefelleskap i kirkerommet vårt lenge før jeg hadde noen sosiale kontakter i menigheten. Den følelsen varer ved og det er godt å merke at andre også har den, enten de har vært med lenge eller kommer innom for første gang. Og så er det gleden ved å møte mennesker du kanskje aldri ville truffet ellers, og gleden ved å jobbe sammen, ofte med praktiske ting.

En spennende utfordring er å få MR som gruppe til å fungere sammen, som de menneskene medlemmene er med de evnene de har, og samtidig holde åpent for at hver enkelt er underveis.

4

Lars Kristian Feste (55)

Eg har budd i Stockholm i snart 15 år og eg arbeider i finansbransjen. Eg har gjennom dei siste 2 åra jobba med saker i bygningsutvalget for å vedlikehalde og oppruste kyrkja. Å sitje i menighetsrådet er utfordrande og gjevande ettersom det spenner over heile verksamheten til kyrkja, som i tillegg til forkynninga også er ein viktig kulturbærar.

5

Helena Pellbäck  (48)

Med Gud som det selvfølgelige utgångspunktet for vårt felleskap ønsker jeg å arbeide for at kirken skal fortsette å være ett godt sted for oss alle. Jeg engasjerer meg like gjerne i de veletablerte aktivitetene som allerede bedrives så godt i kirken som å lytte til og iverksette nye tiltak utifra ønskemål fra forsamlingen enten slike ønsker kommer fra unge eller eldre medlemmer.

6

Cathrine Strømø  (42)

Kirken gir fellesskap og er et godt sted å være. Møter mellom ulike mennesker gjør meg glad og jeg lærer alltid noe nytt. For meg er det viktig at Kirken har et tilbud til alle generasjoner. Jeg kan bidra med mitt engasjement for andre mennesker.

7

Irene Eriksson  (58)

Mitt namn är Irene Eriksson jag bor i Göteborg. Har varit aktiv i menigheten här sedan 1989, har även jobbat som husmor när det var sjömanskyrka här.

Tycker det är viktig att vi har en norske menighet i Göteborg.

8

Beathe Melsnes  (47)

Det viktige og sentrale med kirken er møteplassen den representerer. Plassen og det mentale rommet (så vel som det fysiske), der du og jeg og alle andre har en like naturlig plass.

Min ambisjon med å engasjere meg i menighetsrådet er å være med å skape forutsetninger for at alle skal kunne delta i et sosialt fellesskap dit man kan komme uten uro for hvem man er eller hvordan man skal være. At alle skal finne sin naturlige plass i et mangfold av arrangement, interesser og samtaler. Og knyte an til sine norske røtter - kjenne den befriende følelsen av å omgås folk som har norsk kultur i seg.

9

Peer-Ivar Eltvik  (61)

Født i Sverige og har en Norsk far og Svensk mor. Bor i Haninge sør for Stockholm. Jeg har en sterk tilknytning til Norge og vil sørge for at den norske kirke er et samlingssted for nordmenn og svenske som har norske foreldre. Min ambisjon med å  engasjere meg i menighetsrådet er å bidra og bruke kunnskapen min til å utvikle kirken.

10

Rolv Torberg Daviknes   (52)

Jeg har nå bodd i Stockholm / Huddinge i 16 år hvor jeg kom pga arbeit. Jeg jobber som produktleder inne telekomunikasjon. Jeg har tre barn som alle er konfirmert  og to barnebarn som er döpt i Sjömanskirken. Kirken er for meg et viktig samlingssted og treffpunkt og hjelper oss å holde på den norske identitet og å holde på våre tradisjoner.  Menighetsrådet er et viktig organ for å holde hjulene i gang i kirken og jeg tror jeg kan bidra med både ledelse og praktisk kunskap.

11

Benjamin Tune (22)

Mitt navn er Benjamin, jeg er 23 år og bor på Gärdet. Jeg er student ved Stockholms universitet der jeg studerer internasjonal bedriftsøkonomi og politikk. Siden jeg flyttet til Stockholm i 2017 har jeg vært aktiv i den norske studentforeningen for utenlandsstudenter, ANSA. Lokallaget i Stockholm har hatt et veldig nært samarbeid med kirken særskilt med studentmiddager og 17 mai frokoster som vi har arrangert. Jeg ser menighetsrådet som en spennende utfordring til å bidra enda mer til kirken som har gitt oss studenter et trygt hjem i våre liv borte fra hjem.

12

Mari Miltvedt  (35)

Som norsk trebarnsmamma her i Stockholm er Sjømannskirken en fantastisk møteplass for alle i familien. Barna føler seg velkomne til enhver tid og jeg ønsker at fler nordmenn finner veien til kirken og at tilbudet av aktiviteter er tilpasset mennesker i alle typer av livssituasjoner.

Jeg har bodd i Stockholm i snart 15 år, har selv hatt stor glede av både 17 mai feiringer, julearrangement og småbarnstreff og vil gjerne väre med å bidra i såvel gamle som nye ideer.

13

Henriette Thomassen  (36)

Mitt navn er Henriette Thomassen. Jeg kommer fra Halden, og nå bor jeg i Stockholm og jobber på den norske ambassaden.

Sjømannskirken er et flott, trygt og godt samlingspunkt for så mange. En kirke som er åpen for alle, og hvor man alltid føler seg så velkommen og inkludert, ser jeg på som viktig i det samfunnet vi lever i idag. Sjømannskirken gjør en fantastisk jobb og har mange flotte tilbud og initiativ som jeg gjerne vil være med å utvikle.

Med min bakgrunn som sosionom har jeg erfaring fra - og stor glede av - å kunne bistå og møte mennesker i ulike situasjoner. Jeg har selv fått gleden av å delta i Sjømannskirkens arbeid med min sang, og menighetsrådet vil være en arena hvor jeg kan engasjere meg mer i arbeidet med unge og eldre i møte med kirken.»

14

Thea Emilson  (35)

Jeg har sittet i MR som varamedlem fra 2017 og sett hvordan kirken klarer å engasjere både unge og eldre. Kirken er et trygt møtested hvor alle er velkomne. Dette skaper et god samhold som jeg fortsatt ønsker å være en del av. 

Ved å engasjere meg i kirken får jeg mulighet til å møte mennesker der de er, i både glede og sorg. Her kan jeg kan bidra med mitt engasjement for andre mennesker. Med min tidligere erfaring som barnevernspedagog vet jeg at det å gi litt av seg selv og bidra med noe kan bety mye for andre. 

15

Ove Karlsson  (74)

Ove Karlsson f 1945, född och uppvuxen i Stockholmsområdet, där jag bott hela mitt liv. Jag kom i kontakt med Norska kyrkan genom min fru som kom från Norge. Nu bor jag själv i Stortorp Huddinge Kommun.

Jag har arbetat i hela mitt verksamma liv i olika befattningar i samma företag Det jag kan bidra med är min livserfarenhet och positiva inställning i svåra situationer. Jag tror på personliga möten mellan människor och kommer efter bästa förmåga kunna hjälpa till i kyrkans arbete

Del