Morgenmesse i fastetiden - påmelding

Hver onsdag i fastetiden er du velkommen til å delta i en enkel nattverdmesse.

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2021-02-17 09:00", "endDate": "2021-02-17 09:30", "days": [  "3" ], "recurUntil": "2021-03-24"}
daily /weeklyonsdager, hver uke1kl 09:00 - 09:30

Sted: i kirken

En enkel nattverdmesse hvor man på askeonsdag merkes med askekorset og går inn i fastetiden med bønn for vår by, menighet og våre medmennesker. Videre hver onsdagsmorgen frem til påske vil staben samles til messe kl.09.00. Har du lyst å delta? Vi har mulighet til å ta i mot et begrenset antall. Ta kontakt på stockholm@sjomannskirken.noeller ring 08 55 600 344 senest dagen før. Etter messen vil det serveres en enkel frokost for de som ønsker og har anledning til å delta i måltidsfelleskapet.

Del