Nåde-søndag

4{ "recurrence": "4", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "2", "interval": "4", "weekDay": "0", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2018-01-28 13:00", "endDate": "2018-01-28 14:00", "recurUntil": "2018-11-01", "exceptDates": [  "2018-06-24",  "2018-07-22",  "2018-04-22",  "2018-08-26" ]}

Sted: I kirken

Gjennom kirkeåret 2016/2017 hadde Den norske kirke særlig fokus på begrepet NÅDE ifm. markeringen av Lutherjubileet.

Vi her i KMK vil fortsette dette og hver 4.søndag i måneden har ekstra vekt på begrepet nåde. Hva er nåde, hvordan preger Guds nåde våre liv, hva betyr det å være kirke som bygger på nåde, hvor finner vi spor av nåde i samfunnet rundt oss? Gjester fra fjern og nær kommer og deler tanker med oss enten under gudstjenesten eller i et kirkekaffeforedrag. Vi er svært takknemlige for alle som har sagt ja til å være med oss dette nådeåret og dele sine tanker og erfaringer.

Datoer:
28.januar, besøk av utenriksråd Wegger C Strømmen som holder kirkekaffeforedrag

25.februar, besøk av Lars Alberius, som i tillegg til et foredrag, også holder preken i gudstjenesten

25.mars har vi fokus på nåde ved musikalske innsteg

29.april blir det kirkekaffeforedrag ved Øystein Limoseth, forsvarsattache ved Den norske ambassade i Stockholm.

27.mai, besøk av Hedvig Montgomery, forfatter og psykolog som holder foredrag om «Skam og nåde i vårt samfunn»

Serien fortsetter også utover høsten.

26. august er det semesteråpning i kirken.

23.september, får vi besøk av generalsekretær i NOAS, Ann Magrit Austenå.

28.oktober, setter vi strek med Nåde-søndager for denne gang med besøk av Direktør Audun Myhre, ARKIVET i Kristiansand. Senter for historiefortelling og fredsbygging. Tidligere generalsekretær i Sjømannskirken.