Nåde-søndag

4{ "recurrence": "4", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "2", "interval": "4", "weekDay": "0", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2018-01-28 13:00", "endDate": "2018-01-28 14:00", "recurUntil": "2018-12-30", "exceptDates": [  "2018-06-24",  "2018-07-22" ]}

Sted: I kirken

Gjennom kirkeåret 2016/2017 hadde Den norske kirke særlig fokus på begrepet NÅDE ifm. markeringen av Lutherjubileet.

Vi her i KMK vil fortsette dette og hver 4.søndag i måneden har ekstra vekt på begrepet nåde. Hva er nåde, hvordan preger Guds nåde våre liv, hva betyr det å være kirke som bygger på nåde, hvor finner vi spor av nåde i samfunnet rundt oss? Gjester fra fjern og nær kommer og deler tanker med oss enten under gudstjenesten eller i et kirkekaffeforedrag. Vi er svært takknemlige for alle som har sagt ja til å være med oss dette nådeåret og dele sine tanker og erfaringer.

Datoer:
28.januar, besøk av utenriksråd Wegger C Strømmen som holder kirkekaffeforedrag

25.februar, besøk av Lars Alberius, som i tillegg til et foredrag, også holder preken i gudstjenesten

25.mars har vi fokus på nåde ved musikalske innsteg

29.april blir det kirkekaffeforedrag

27.mai, besøk av Hedvig Montgomery, som holder foredrag om «Skam og nåde i vårt samfunn»

Serien fortsetter også utover høsten.

Info om foredragsholdere og tematikk blir oppdatert fortløpende!