Coronainformasjon

Ta vare på hverandre - vis hensyn

Generell informasjon

Vi ber om forståelse for at vi alle må ta hensyn til hverandre og følge alle anbefalte smittevernhensyn for unngå smittespredning av Covid-19. Det gjelder for eksempel å holde minst 1,5 m avstand til hverandre og vi vil ha restriksjoner på hvor mange mennesker vi kan ta imot samtidig. Pr. dato kan vi ikke samles mer enn 8 på hvert arrangement. 


Er du i risikogruppen så bør du spesielt vurdere om du av hensyn til deg selv og andre heller fortsatt skal bli hjemme. Har du symptomer på smitte, er smittet av Covid-19 eller har vært i områder med stor smittespredning ber vi om at du også holder deg hjemme.

Lytt til myndighetenes anbefalinger og ta fortsatt vare på hverandre !

Del