Coronainformasjon

Ta vare på hverandre - vis hensyn

Generell informasjon

Vi ber om forståelse for at vi alle må ta hensyn til hverandre og følge alle anbefalte smittevernhensyn for unngå smittespredning av Covid-19. Det gjelder for eksempel å holde minst 1,5 m avstand til hverandre og vi vil ha restriksjoner på hvor mange mennesker vi kan ta imot samtidig. Pr. dato kan vi ikke samles mer enn 49 på hver samling.


Er du i risikogruppen så bør du spesielt vurdere om du av hensyn til deg selv og andre heller fortsatt skal bli hjemme. Har du symptomer på smitte, er smittet av Covid-19 eller har vært i områder med stor smittespredning ber vi om at du også holder deg hjemme.

Lytt til myndighetenes anbefalinger og ta fortsatt vare på hverandre !

Del