Gudstjeneste

Hver søndag klokken 11 med påfølgende kirkekaffe.

Vi feirer gudstjeneste sammen hver søndag i Sjømannskirken i Stockholm. Gudstjenesten følger norsk liturgi og vi synger norske salmer. Ellers samles vi til høymesse.

I tillegg holdes noen ganger rene dåpsgudstjenester. Alle kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser har den norske rammen.

Og når gudstjenesten er ferdig, er vi alle velkommen til kirkekaffe!

På grunn av den pågående pandemien holder vi avstand i kirkerommet og nattverd feires med særkalker. Håndsprit er tilgjengelig i hele kirken, i tillegg til at man følger allmenn god håndhygiene.

Gjennom året har vi ulike arrangementer knyttet til våre gudstjenester som konserter og foredrag. Følg med i kalenderen for oppdatert informasjon om dette.

Del