Morgenmesse i fastetiden

Vi samles til en enkel morgenmesse hver onsdag kl 09:00 i fastetiden.

Første samling er onsdag 26. februar - askeonsdag. Det blir en enkel nattverdgudstjeneste hvor vi merkes med korset og går inn i fastetiden sammen. Etter messen vil det serveres frokost for de som ønsker og har anledning til å delta i et enkelt måltidsfelleskap.

Del