Morgenmesse i fastetiden

Vi samles til en enkel morgenmesse hver onsdag kl 09:00 i fastetiden.

Første samling er onsdag 17. februar - askeonsdag. Det blir en enkel nattverdgudstjeneste hvor vi merkes med korset og går inn i fastetiden sammen. Har du lyst å delta, vi har mulighet til å ta i mot et begrenset antall. Ta kontakt på stockholm@sjomannskirken.no eller ring 08 55 600 344 senest dagen før. Etter messen vil det serveres frokost for de som ønsker og har anledning til å delta i et enkelt måltidsfelleskap.

Del