Nåde-søndag

Gjennom kirkeåret 2016/2017 hadde Den norske kirke særlig fokus på begrepet NÅDE ifm markeringen av Lutherjubileet.
Vi her i Sjømannskirken vil fortsette dette og hver 4. søndag i måneden ha ekstra vekt på begrepet nåde.

Søndag 29/4 er det på ny Nåde-søndag i Sjømannskirken. Forsvarsattache Øystein Limoseth ved den norske ambassaden i Stockholm skal se på nådebegrepet i lys av sin karriere i forsvaret, hvor han blant annet har tjenestegjort i Tsjad og Afghanistan. Håper mange setter av tid til å komme innom denne søndagen sammen med oss.

For mer info om nådesøndager: https://www.facebook.com/events/161342734429732/

________________________________________________________________________

Hva er nåde, hvordan preger Guds nåde våre liv, hva betyr det å være kirke som bygger på nåde, hvor finner vi spor av nåde i samfunnet rundt oss. Gjester fra fjern og nær kommer og deler tanker med oss enten under gudstjenesten eller i et kirkekaffeforedrag. Vi er svært takknemlige for alle som har sagt ja til å være med oss dette nådeåret og dele sine tanker og erfaringer.

Søndagene dette gjelder er:

28.januar, besøk av utenriksråd, Wegger C Strømmen som holder kirkekaffeforedrag, Cecilie Strømmen deltar som medliturg.

25.februar, besøk av Lars Alberius, som i tillegg til et foredrag også holder preken i gudstjenesten.

25.mars har vi fokus på nåde ved musikalske innsteg

29.april blir det kirkekaffeforedrag - Øystein Limoseth, Forsvarsattache ved Den norske ambassade i Stockholm deltar.

27.mai, besøk av Hedvig Montgomery som holder foredrag om «Skam og nåde i vårt samfunn».

26.august, semesteråpningsdag!

23.september, besøk av generalsekretær i NOAS, Ann Magrit Austenå.

28.oktober, besøk av Direktør Audun Myhre, ARKIVET i Kristiansand. Senter for historiefortelling og fredsbygging. Tidligere generalsekretær i Sjømannskirken.

Del