Konfirmasjon

Norske ungdommer som bor i Stockholm, eller som har norsk tilknytning, kan konfirmeres i kirken vår.

Har du planlagt å konfirmere deg neste vår?
Eller har du en datter eller sønn som er norsk/delvis norsk?

Vi i Sjømannskirken/ Den norske kirke i Stockholm har konfirmanter hvert år og feirer konfirmasjon på pinsedag 2019 (9.juni).

Det blir faste samlinger i kirken (1 gang pr måned) og konfirmantleir i både Hamburg og London er noe av det som står på programmet.

Oppstart blir gudstjenesten søndag 26 august kl.11 etterfulgt av grilling på kirkebakken og info-møte med konfirmanter og foreldre. Første ordinære samling blir søndag 9. september etter gudstjenesten kl. 11.

Ønsker du å delta på årets konfirmasjonsopplegg, meld deg på ved å sende e-post til sjømannsprest Margareth Glad: mgl@sjomannskirken.noeller ring på 070-555 81 38. Det er Margareth som er ansvarlig for konfirmantene, men hun har med seg flere i undervisningen og på leirene.

Velkommen som konfirmant i Sjømannskirken i Stockholm!

Del