Konfirmasjon

Norske ungdommer som bor i Stockholm, eller som har norsk tilknytning, kan konfirmeres i kirken vår.

Konfirmasjon er fortsatt blant de store familiehøytidene; ikke bare i Norge, også for ungdom og deres familier som bor utenlands for kortere eller lengre perioder. Så også her i Stockholm.

Slik er konfirmantåret:

  • Samlinger i kirken en gang pr måned.

  • To leirer, Hamburg 20 - 22 oktober 2017 og London i mars 2018.

  • Enkelte konfirmantoppdrag.

  • Konfirmasjonsdagen på pinsedag i mai 2018.

3.september 2017 starter årets kull. Da starter vi med presentasjon av alle konfirmanter i gudstjenesten før de går videre i eget opplegg og gjør seg klar for året som ligger foran. Både foreldre og konfirmant er med på samlingen etter gudstjenesten.

Ønsker du å delta på årets konfirmasjonsopplegg, meld deg på ved å sende e-post til sjømannsprest Margareth Glad: mgl@sjomannskirken.noeller ring på 070-555 81 38. Det er Margareth som er ansvarlig for konfirmantene, men hun har med seg flere i undervisningen og på leirene.

Velkommen som konfirmant i Sjømannskirken i Stockholm!

Del