Konfirmasjon

Norske ungdommer som bor i Stockholm, eller som har norsk tilknytning, kan konfirmeres i sjømannskirken.

Har du planlagt å konfirmere deg neste vår?
Eller har du en datter eller sønn som er norsk/delvis norsk?

Vi i Sjømannskirken/Den norske kirke i Stockholm har konfirmanter hvert år. I 2020 skjer konfirmasjonsdagen 31. mai (1. pinsedag)

Gi beskjed til Margareth Glad, mgl@sjomannskirken.no om du vil være med. 

Oppstart

8.september er første ordinære samling for konfirmantene.

Det blir faste samlinger i kirken (1 gang pr måned). Det blir også konfirmantleir både i Hamburg og London.

Det er Margareth som er ansvarlig for konfirmantene, men hun har med seg flere i undervisningen og på leirene.

Velkommen som konfirmant i Sjømannskirken i Stockholm!

Del