Dåp

En flott begivenhet!

I Den norske kirke praktiserer vi barnedåp - det vil si at foreldre bærer sitt barn frem til dåp i kirken. Når barnet blir døpt heller presten vann over barnets bakhode tre ganger, og døper den lille i "Faderens, Sønnens, og Den hellige Ånds navn". Noen tenker at man har tatt valget fra barnet ved å døpe en baby - mens kirken ser på dåp som en mulighetens vugge, og som en viktig del av starten på et kristent liv.

Du er velkommen til å bære barn frem til dåp i Sveits! Ta kontaktfor mer informasjon.

Del