Konfirmasjon

Vi tilbyr konfirmasjonopplegg i Sveits og Nord- Italia.

<
>

Påmelding til konfirmasjonsåret 2021-2022

Hvert år konfirmeres flere ungdommer her i Sveits og i Italia. Som konfirmant i Sjømannskirken følger ungdommene nettundervisning i kombinasjon med enkelte treff. I Norge er det vanlig at man konfirmeres det året man fyller 15 år. Vi ønsker nå et nytt kull med ungdommer velkommen som konfirmanter tilknyttet sjømannskirken i Sveits og Nord-Italia. Flere av konfirmantene blir konfirmert i Norge, men de fleste blir konfirmert i Genève og Zürich På grunn av korona-pandemien har konfirmasjonstiden blitt litt annerledes for siste års konfirmanter men vi håper nå å kunne gjennomføre konfirmasjonstiden som planlagt.

Påmelding til konfirmasjon

Vi ønsker nå et nytt kull med ungdommer velkommen som konfirmanter tilknyttet sjømannskirken i Sveits og Nord-Italia.  

Som konfirmant i sjømannskirken i Sveits og Nord-Italia følger du nettundervisning med til sammen 10 undervisningsleksjoner, og så prøver vi å få til noen treff her i Genève og i Zürich (i forbindelse med julemarkedene og gudstjenestene vi har).

Vi vil også lage en leir for konfirmantene i Paris 29.-31. oktober sammen med konfirmantene på sjømannskirken der. Vi håper også å få til den faste turen til London i mars (denne ble avlyst i år og i fjor pga koronakrisen). Konfirmasjonsdagen i Gèneve blir på pinsedag 2022, søndag 5.juni kl.11. Prisen for å være konfirmant tilknyttet sjømannskirken i Sveits og Nord-Italia er todelt:

  1. Påmeldingsavgiften til nettundervisningen (faktura for sjømannskirken i Norge) koster kr.300
  2. Til leirene i oktober og mars betaler hver familie reise og en del av oppholdet

Påmeldingsfrist til konfirmasjonstiden: 15. september

Ta kontakt med prest Henning Vik: hvi@sjomannskirken.no  

Del