Konfirmasjon

Vi tilbyr konfirmasjonopplegg i Sveits og Nord- Italia.

<
>

Påmelding til konfirmasjonsåret 2020-2021

Hvert år konfirmeres flere ungdommer her i Sveits og i Italia. Som konfirmant i Sjømannskirken følger ungdommene nettundervisning i kombinasjon med enkelte treff. I Norge er det vanlig at man konfirmeres det året man fyller 15 år.Vi ønsker nå et nytt kull med ungdommer velkommen som konfirmanter tilknyttet sjømannskirken i Sveits og Nord-Italia. Dette siste konfirmantåret har vi hatt kontakt med 14 konfirmanter, 5 av disse bor i Italia. Flere av disse konfirmantene blir konfirmert i Norge, men de fleste blir konfirmert i Genève og Zürich (pga Korona-pandemien er konfirmasjonsdagene stort sett utsatt til høsten, men i alle fall tre konfirmantfamilier har flyttet årets konfirmasjonsdager til neste år).

Som konfirmant i sjømannskirken i Sveits og Nord-Italia følger du nettundervisning med til sammen 10 undervisningsleksjoner, og så prøver vi å få til noen treff her i Genève og i Zürich (i forbindelse med julemarkedene og gudstjenestene vi har).

Vi vil også lage en minileir for konfirmantene i Genève 7.-8. november og vi håper å få til den faste turen til London i mars (denne ble avlyst dette året pga koronakrisen). Om London-turen blir for vanskelig å få til lager vi 3 dagers reise til et annet reisemål. Konfirmasjonsdagen i Gèneve blir på pinsedag 2021, 23. mai kl.11. Prisen for å være konfirmant tilknyttet sjømannskirken i Sveits og Nord-Italia er tredelt:

  1. påmeldingsavgiften til nettundervisningen (faktura for sjømannskirken i Norge) koster kr.300
  2. konfirmantopplegget i Sveits og Nord-Italia (unntatt leiren i mars) koster kr.500
  3. leiren i mars må vi komme tilbake til, da det på nåværende tidspunkt er for mange usikkerhetsfaktorer

Påmeldingsfrist til konfirmasjonstiden: 15. september

Ta kontakt med prest Henning Vik: hvi@sjomannskirken.no  

Del