Sjømannskirken på Tenerife har fått egne lokalerÅpning av Sjømannskirkens nye lokaler

Søndag 5. februar 2017 ble Sjømannskirkens nye lokaler på Tenerife innviet.

Sjømannskirkens generalsekretær, ambassadøren, øyas visepresident og minst 160 glade kirkegjengere var til stede på festgudstjensten.

Nå er Sjømannskirken på Tenerifes lokaler offisielt åpnet med Norges ambassadør Helge Skaara, Sjømannskirkens generalsekretær Ørnulf Steen, Tenerifes visepresident Jesus Morales, kollegaer fra Sjømannskirkene på Lanzarote og Gran Canaria og omlag 170 mennesker til stede.

Åpningshelga begynte med RUNDT FLYGELET - Tema Et hjem ute! Ca 120 mennesker møtte opp og fikk oppleve et variert musikkprogram med påfølgende rundstykker og kaffe.

Lørdagsgrøten ble besøkt av 150 mennsker. 3 store gryter med grøt, samt et ukjent antall vafler gikk med i løpet av et par timer.

Gudstjenesten søndag formiddag ble ledet av sjømannsprest Åge Løsnesløkken, og kirkerommet var sprengfullt - alle stoler var i bruk, - til og med kontorstolene ble kjørt ut i kirka! Totalt i overkant av 160 mennesker overvar åpningsgudstjenesten. Kirkeklokka ringte 3 slag, - Fred Olsens Erik Lehmann, fikk gleden av å ringe inn til gudstjeneste. Generalsekretær Steen innledet gudstjenesten med innvielse og forbønn for den nye kirka sammen med medlemmer fra det lokale kirkerådet, Målfrid Valdersnes og Bjørn Helge Hansen, og sjømannsprestene Øystein Braaten, Gran Canaria, og Knut Kaldestad, Lanzarote. Under gudstjenesten var det musikalske innslag ved Stein Olav Ratkje, fiolin, og Aase Løsnesløkken, flygel. Sjømannspresten talte over søndagens tekst, Markus 2.

Kirkekaffeen etter gudstjenesten ble en hjertelig stund der Sjømannskirken ble ønsket lykke til både av ambassadøren, Svenska Kyrkan, den Finske menigheten på øya, Skandinaviska Turistkyrkan, Sjømannskirka på Lanzarote, Sjømannskirka på Gran Canaria og Lise Olsgaard. Fire store marsipankaker gikk med, og kanne på kanne med kaffe!

Mandag kveld møtte 60 mennesker opp for å lytte til generalsekretær Ørnulf Steens foredrag om Sjømannskirkens tre kjennetegn: Livsnær kirke, Oppsøkende kirke, Omsorgsfull kirke. Det ble åpnet for spørsmål og innspill, og forsamlingen ble utfordret på sine "kjerneord" for  beskrive Sjømannskirken.

Del