Kveldsgudstjeneste onsdag

Sjømannskirken ønsker å gi et gudstjenestetilbud midt i uka. Hver onsdag kveld kl. 18.00 blir det en kort gudstjeneste med nattverd.
Første onsdagsmesse i 2018 er 10. januar.

Onsdagskveld inviterer Sjømannskirken til kveldsgudstjeneste kl. 18.00. Varighet ca 45 minutter. Velkommen!

Del