Blomsterkrans Rundt FlygeletRundt flygelet

Neste RUNDT FLYGELET 2. mars kl. 18.00. Enkel bevertning etter programmet. Fri entrè, men vi vil gjerne ha en gave ved utgangen!

Velkommen til allsang, instrumental og soloinnslag.

Medvirkende er Aase Løsnesløkken,flygel og Åge Løsnesløkken som konfransier og trubadur! Saxofonisten Jan Erik Gulbrandsen deltar også når han er "på øya", og med seg har han gjerne Bengt Ivarsson på flygel.

Fri inngang, men legg gjerne igjen en gave for kveldsmaten!

I høysesongen prøver vi å ha dette arrangementet hver andre fredag.

Våren 2018

Fredag 2. mars kl. 18.00

Fredag 16. mars kl. 18.00

Langfredag 30. mars Musikkandakt kl. 18.00 Pasjonstekster og musikk

Del