Vandringer med SjømannskirkenUt i naturen

Vår medvandrer Magne Nilsen arrangerer turer, - oftest på tirsdager og fredager. Disse kunngjøres fortløpende på vår Facebook side, Sjømannskirken på Tenerife. Der vil kontaktinformasjon og detaljer om den kommende turen komme.

Magne er en rutinert turgåer, og finner løyper og turer som skal være tilpasset også dem som ikke er helt ekte "fjellgeiter". Sjømannskirken oppfordrer de som melder seg på på Magnes turer, og å følge de beskjeder og instrukser som blir gitt under veis. Egen reiseforsikring er en forutsetning for å delta på Sjømannskirens/Magnes turer!

Del