Vi får ny leverandør av telefontjenester

Fra og med fredag 2. mars får vi ny leverandør av telefontjenester. Dette kan i perioder føre til at du ikke kommer gjennom på telefon til oss.

Dersom du ikke kommer gjennom på vår fastlinje, kan du nå den enkelte i staben på våre mobiltelefoner. Her finner du også våre mailadresser. Vi minner også om at nødtelefonen alltid er betjent. 

Del