Ambassaden og Skatteetaten inviterer til informasjonsmøte 14. mars

Temaer vil være: Folkeregistrering, konsekvenser av utflytting, skattemessige konsekvenser samt arv og forberedelse av testamente. Velkommen til et nyttig møte!

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2018-03-14 10:00",  "endDate": "2018-03-14 17:00"}
14.03.2018 kl 10:00

I samarbeid med Skatteetaten, Sjømannskirken og konsulatet i Torrevieja inviterer ambassaden til informasjonsmøte for norske borgere i dette området, onsdag 14. mars 2018

Temaer vil være:

Folkeregistrering, konsekvenser av utflytting, skattemessige konsekvenser samt arv og forberedelse av testamente.

Møtet vil starte med å ha en introduksjonsdel med generell informasjon fra de ulike bidragsyterne. I etterkant av presentasjonene på torsdag, blir det anledning til individuelle veiledningssamtaler (begrenset til 10 min) med representantene fra Skatteetaten, advokat Sanz og representanter fra ambassaden.

Det understrekes at det ikke vil bli foretatt saksbehandling.

Samtalene krever helst forhåndsavtale. For avtale om individuell samtale kan konsulatet kontaktes på telefon +34 966 70 45 01
Det vil også være muligheter for å gjøre en avtale på dagen, men da må man avvente ledig kapasitet hos den enkelte representanten.

Onsdag 14. mars 2018:

  1. 10:00 – 17:00 Sjømannskirken i Torrevieja (Pause mellom 12:00 – 12:45)

Vel møtt!