Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 17

Sted: I kirken

Velkommen til gudstjeneste med nattverd kl.17

Vil du være med i forsangerkoret, så møtes vi kl.16

Velkommen

Del