Folkedans

Ingen folkedans i høst pga. koronasituasjonen. Vi venter vi til over nyttår.

Vårens oppstart annonseres på våre hjemmesider og i kalenderen.

Har du noen spørsmål, ta kontakt med Bjørn Vikanes tlf +34 618 472 767

Velkommen

Del