Givertjeneste

- Vil du være med og støtte Sjømannskirken i Torrevieja? Vi trenger din hjelp!

Staten og det offentlige betaler ikke for driften til den enkelte sjømannskirke.

I Norge drives det derfor et betydelig innsamlingsarbeid som bidrar til driften av sjømannskirkene rundt om i verden, i tillegg til det de enkelte kirker får inn av lokale inntekter og gaver. Sjømannskirken som organisasjon er i en krevende økonomisk situasjon, og hver enkelt kirke må nå ta en større del av de lokale kostnadene knyttet til drift.

Pr. januar 2018 er det rundt 85 faste givere som støtter Sjømannskirken i Torrevieja med et fast beløp hver måned.

Midlene vi får inn gjennom givertjenesten gjør det mulig å ha fast barne- og ungdomsarbeider på kirka, i tillegg til fortsatt satsing på diakoni og kultur.

Men vi trenger flere faste givere for å sikre denne satsingen!

Målet vårt er å få 30 nye givere i løpet av høsten 2017
– vil du være med?

Del