Kor og lek

Vi utsetter oppstart av kor og lek (2-5 år) pga. koronasituasjonen.

Sang, bibelfortelling, sangleker og etterpå spiser vi kveldsmat sammen.

Info kommer på vår facebookside.

Del