MILK

Lederkurs for ungdom.

MILK er et opplegg for 10-klassinger. Vi samles ca. en gang i måneden. De ulike samlingene kommer til å være litt forskjellige. Vi har et tema hver gang som kan være alt fra «hvem er jeg?» til «hvordan kan jeg være en god leder?». Dere som blir med kan være med å påvirke hvilke tema vi tar opp. Det blir fellesskap, samtale, aktiviteter, leker og mat! Vi skal også ha en overnatting i Albir sammen med fjorårskonfirmantene der.

Om ikke annet er presisert møtes vi på Sjømannskirken de dagene vi har samling.
Vi begynner med mat.

Mer informasjon om turen kommer etter hvert!

Håper du vil være med!

Del