Åpningstider i juni

Vi skynder oss langsomt mot normal drift igjen. Smittevernregler gjelder fortsatt, og vi forholder oss til reglene som gjelder for vårt område.

Del