Begravelser

Vi er der i sorgen.

Ved dødsfall i vårt område er Sjømannskirken behjelpelig med tilstedeværelse og bistand. Det kan formidles kontakt med begravelsesbyrå.

Dersom det er aktuelt med bisettelse eller begravelse her, forrettes den etter norsk ordning.

Det er viktig å vite at begravelsesbyrå vil kreve underskrift av pårørende. Vi vil anbefale at det ikke undertegnes papirer før man er kjent med innholdet.

Kirken har 24-timers nødtelefon som kan kontaktes: +34 630 932 976

Sjømannsprest Anita Dalehavn kan treffes på telefon+34 699 437 358   

Sorggrupper:
Kirken organiserer sorggrupper ved behov.
Ta gjerne kontakt med diakon Jostein Obrestad +34 626 547 211.

Del