17. mai-feiring i København

Velkommen til 17. mai-feiring med sjømannskirken!

Program

Flaggheising og kransepåleggelse ved minneankeret utenfor Sjømannskirken.

Festgudstjeneste i Vor Frelsers kirke

Festprogram i parken Ved Stadsgraven

Taler, sang, leker for barn og salg av pølser, is og brus.

Hele Danmark feier 17.mai

Del