Kurs

Vi tilbyr PIO-kurs, utreisekurs og mediekurs.

17.11.2017 03:11:48
17.11.2017 03:11:48
22.08.2017 13:34

En livsnær kirkeEn livsnær kirke

NLA Høgskolen og Sjømannskirken inviterer til seminar fredag 17. november kl. 10 til 15 på NLA Høgskolen.

13.05.2016 09:49

PIO-kurs

PIO-kurset "Pårørende - Informasjon - Omsorg" er et kurs i å møte pårørende og etterlatte i en ulykkessituasjon.

16.06.2017 10:19

«PIO Traveller»  - Trening i møte med pårørende

Tid: 31.oktober kl. 09.00-16.00
Sted: Voksenåsen kultur- og konferansesenter

13.05.2016 10:20

Media under kriser

Medietrening og krisekommunikasjon.

I tillegg til de overstående kursene kan vi tilby andre kurs og foredrag innenfor psykososialberedskap.

Som for eksempel:

  • Grunnprinsipper for psykososialoppfølgning

  • Sjokk og krisereaksjoner

  • Kjennetegn ved god beredskap

  • Psykososialkriseledelse og synlig lederskap

  • Personlig mestring i møte med mennesker i kriser

  • Publikumstjenester: pårørendetelefon og pårørendesenter

  • Krisehåndtering og sosialemedier

  • Den psykososiale «verktøykassen»

  • Flerkulturelt perspektiv på psykososialoppfølgning

  • Toppledere i sorg

Alle kurs kan legges opp som workshop med foredrag og gruppearbeid.

Rådgivning

Vi gir råd i psykososial beredskapsplanarbeid og oppbygging av beredskapen i bedriften.

Når hendelsen og kriser oppstår kan vi gi råd og veiledning ved behov.

Del