Kurs

Vi tilbyr PIO-kurs, utreisekurs og mediekurs.

26.07.2017 03:05:07
26.07.2017 03:05:07
Type: 4 6 0

PIO-kurs

PIO-kurset "Pårørende - Informasjon - Omsorg" er et kurs i å møte pårørende og etterlatte i en ulykkessituasjon.

«PIO Traveller»  - Trening i møte med pårørende

Tid: 31.oktober kl. 09.00-16.00
Sted: Voksenåsen kultur- og konferansesenter

Media under kriser

Medietrening og krisekommunikasjon.

Utreiseseminar for studenter

Sjømannskirken hjelper deg på veien.

I tillegg til de overstående kursene kan vi tilby andre kurs og foredrag innenfor psykososialberedskap.

Som for eksempel:

  • Grunnprinsipper for psykososialoppfølgning

  • Sjokk og krisereaksjoner

  • Kjennetegn ved god beredskap

  • Psykososialkriseledelse og synlig lederskap

  • Personlig mestring i møte med mennesker i kriser

  • Publikumstjenester: pårørendetelefon og pårørendesenter

  • Krisehåndtering og sosialemedier

  • Den psykososiale «verktøykassen»

  • Flerkulturelt perspektiv på psykososialoppfølgning

  • Toppledere i sorg

Alle kurs kan legges opp som workshop med foredrag og gruppearbeid.

Rådgivning

Vi gir råd i psykososial beredskapsplanarbeid og oppbygging av beredskapen i bedriften.

Når hendelsen og kriser oppstår kan vi gi råd og veiledning ved behov.

Del