Kurs

Vi tilby kurs og foredrag innen psykososial beredskap.

Aktuelle kurs:

11.12.2018 03:11:51
11.12.2018 03:11:51
13.05.2016 09:49

PIO-kurs

PIO-kurset "Pårørende - Informasjon - Omsorg" er et kurs i å møte pårørende og etterlatte i en ulykkessituasjon.

16.06.2017 10:19

«PIO Traveller»  - Trening i møte med pårørende

Dette kurset arrangeres på forespørsel.


Sjømannskirken har hjulpet til ved mange krevende hendelser. Vi vet hvor vanskelig det er å forholde seg til dødsfall og ulykker eller andre kriser som har skjedd og kan tilby kurs og foredrag innenfor psykososial beredskap. 

Her er oversikt over aktuelle kurs og foredrag.


Som for eksempel:

  • Sjokk og krisereaksjoner

  • Kjennetegn ved god beredskap

  • Psykososial kriseledelse og synlig lederskap

  • Personlig mestring i møte med mennesker i kriser

  • Publikumstjenester: pårørendetelefon og pårørendesenter

  • Krisehåndtering og sosialemedier

  • Den psykososiale «verktøykassen»

  • Flerkulturelt perspektiv på psykososial oppfølgning

  • Toppledere i sorg

Alle kurs kan legges opp som workshop med foredrag og gruppearbeid.


Rådgivning

Vi gir råd i psykososial beredskapsplanarbeid og oppbygging av beredskapen i bedriften.

Når hendelser og kriser oppstår kan vi gi råd og veiledning ved behov.

Kontakt oss gjerne

Jan Stellef Rønningen

Prosjektleder Næringsliv

Kjersti Helland

BeredskapsrådgiverMobile +4791006580
Del