«PIO Traveller»  - Trening i møte med pårørende

Dette kurset arrangeres på forespørsel.

PIO Traveller er et endags kurs for forsikrings- og reiselivsnæringen. Det inneholder en kort innføring i de grunnleggende temaene innen psykososialt støttearbeid, og to runder med telefontrening i grupper med gruppeledere. Treningen foregår ved at erfarne spillere ringer inn fra forskjellige geografiske steder, hvor de spiller enkeltpersoner eller grupper som er i vanskelige situasjoner. Slike telefoner kan komme inn på en vanlig dag på kontoret når man jobber i disse bransjene.  Etter hver treningsdel blir det erfaringsutveksling og veiledning i plenum.

Program: 

09.00 Velkommen, introduksjon

09.15 – 09.45 Jeg, en hjelper?

Min historie og ryggsekk, hvordan innvirker det på samtalen?

Rollen min på jobb, hva forventes av meg?

Personlighetstyper

09.50 Kaffepause

10.00 – 12.00 Telefontrening i grupper

12.00 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 Samtaleforberedende temaer:

Krisereaksjoner ved akutt krise

Lytteferdigheter

Samtaleteknikk

13.30 – 15.30 Telefontrening i grupper

15.30 Oppsummering – avslutning

16.00 Slutt

Pris pr. person. 3650,- Faktura sendes ut på forhånd.

For mer info og forespørsler ta kontakt med Jan Stellef Rønningen på mail jsr@sjomannskirken.noeller tlf.: 404 72 560 

Kurset holdes på Voksenkollen. Se kart her

Del