Julemessejubel!

MANGE FRIVILLIGE - STOR INNSATS PÅ JULEMESSA

I forbindelse med julemessa  22.-23. nov. på Kjerka ble det utført en STOR jobb av mange personer, med mange ulike arbeidsoppgaver. Julemessa har vært forberedt siden vårmarkedet i mars. Mange har laget håndarbeid i Norge og hatt med seg til Lanzarote! Det er ikke fastlagde tall på alle frivillighets-timer for medlemmene i aktivitetsgruppen siden vårmarkedet/etter sommeren, men det er mange timer!

En sirlig laget liste som fortalte om «hvem som hadde ansvar når» under selve gjennomføringen av julemessa, og det var ikke få! Det startet på onsdag med skrellekompani på dagen samt matlaging – og fortsatte torsdag kveld med rydding og rigging av rommet inne. På fredag var folk i aksjon med rigging ute, velkomst i døra og «telleapparat». Så gikk det slag i slag, med salg av produkter, salg av mat, oppvask, salg av årer og av lodd. Så måtte noen rydde lokalet til hyggekveld og noen rydde lokalet etter hyggekvelden. Det er faste og erfarne folk til å finne fram og ordne gevinster samt trekning.

På lørdag var folk på plass igjen – som velkomstfolk, med salg av produkter og salg av årer. Kjøkkentjenesten er igjen mangfoldig med både lapskaus og  grøtservering. Folk står i oppvasken etter grøtserveringen, og under hele julemessa har frivillige og vinterassistenter m fl vært i miljøet. Mange har understreket at de har opplevd en god atmosfære.   Under hovedtrekningen var lederne i aktivitetsgruppen med og noterte gevinst og navn på vinnerne. Erfaringen vår at vi på Kjerka har en STOR flokk med gode og ansvarlige og humørfylte frivillige medarbeidere.  De ble invitert til «Takk for innsatsen»-fest 27. nov.

Julemessa 2013 ble vellykket. Det er et stort arrangement, med en postiv «alle-mann-på-dekk»-holdning fra ansatte og frivillige. Vi har opplevd godt frammøte, og et  godt økonomisk resultat. Aktivitetsgruppa er allerede i gang med å forberede vårmarkedet, som er planlagt til 7.-8.mars 2014! 

Del