Sjømannskirkens logo

Her kan du laste ned Sjømannskirkens logo.

Logoen skal bare gjengis i fargene rød og blå, sort eller i negativ versjon. Sjømannskirkens logo er laget i norsk og engelsk versjon. Ta kontakt med info@sjomannskirken.no

Elementene i logo skal ikke flyttes på eller endres i størrelsesforhold til hverandre. Ingen av elementene kan fjernes og brukes separat som dekorelementer.

Logo er laget som en eps-fil for trykksaker for at den skal bevare sin opprinnelige kvalitet uansett om den forstørres eller forminskes:

Logo norsk 4 farger (eps)
Logo norsk sort hvit (eps)
Logo norsk negativ (eps)

Logo engelsk 4 farger (eps) 
Logo engelsk sort hvit (eps)
Logo engelsk negativ (eps)

Når du laster ned logo må du velge "lagre" og legge til ".eps" sist i navnet.

Her er også logo i png-format:

Logo norsk i farger
Logo norsk i svart
Logo norsk i hvit

Del