Bli fast giver

Sjømannskirken i Palmanova på Mallorca er et
kirkelig, sosialt og kulturelt møtested
som blant annet bidrar med:
• Gudstjenester
• Sykebesøk og hjemmebesøk
• Sosialt arbeid
• Beredskapstjeneste
• Vannutdeling til ungdommer i Magaluf
• Vielser på Mallorca og i Barcelona
• Cafédrift og ulike aktiviteter på kirken

Gi en gave

Pengene vil gå til:

  1. «Kirkebuss» (f.eks en 7-seter slik at vi blant annet kan tilby transport til/fra kirken)
  2. Bocca-bane i kirkehagen
  3. Drift av kirken og opprettholdelse av «Alans gode kjøkken»

Hjertelig takk for at du støtter Sjømannskirken på Mallorca!

Du kan selvsagt endre eller avslutte din givertjenesten når du selv vil.

Del