Menighetsinformasjon

Informasjon til norske menigheter om offer og kirkekollekt.

Informasjonstekst til gudstjenesten:

Dagens ofring går til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. Sjømannskirken er menighetenes forlengede arm til alle nordmenn i utlandet, også til dem som er fra din menighet. Hver dag, hele året skaper Sjømannskirken kirkelige, sosiale og kulturelle møtesteder. Din gave bidrar til at  Sjømannskirken kan besøke syke og ensomme, møte studenter og pensjonister, og invitere til fellesskap gjennom blant annet gudstjenester, barnetreff og ungdomskvelder over hele verden. Tusen takk!

Her finner du en nedlastbar versjon av Sjømannskirkens offersøknad 2019

Vi sender gjerne informasjonsmateriell til menigheten i forbindelse med offer til Sjømannskirken. Ta kontakt med oss på norgesarbeidet@sjomannskirken.no.

*

Sjømannskirken kan beskrives som menighetenes "forlengede arm" i utlandet. Derfor er Sjømannskirken nært knyttet til menigheter i hele Norge. 

Hva sjømannskirken kan bidra med i din menighet:

Nettkonfirmantprogram med ti leksjoner som et supplement til undervisningen. Se nettkonfirmant.no.

Sjømannskirkekonfirmantsom en valgmulighet ved siden av menighetens egne interessegrupper, inkludert fem dagers storby-leir i en sjømannskirke.

Gudstjenestesamarbeid med bidrag i gudstjenesten eller ved kirkekaffen

- med preken, aktuell informasjon og musikkinnslag.

Inspirasjonsbesøk

- i formiddagstreff, temakvelder, menighetsfester og lignende

med foredrag / kåseri / fortellinger om og fra Sjømannskirkens arbeid 

- i stab eller prestefellesskap.

• Artikler og nyhetsstoff til menighetsbladet.

• Bistand i beredskapsplanlegging.

Nettkirken.no – legg gjerne en link til denne på menighetens hjemmeside.

Hva din menighet bidra med for Sjømannskirken:

  • Forbønn for arbeidet vårt
  • Takkoffer årlig
  • Informasjonsmateriell tilgjengelig
  • Invitere til sjømannskirkefellesskap

Vil du vite mer om Sjømannskirkens arbeid i Norge og i utlandet. Les her.

Del